Obec Bohutín
Bohutín

Současnost

Obec Bohutín je jednou z malých obcí rozsáhlého Šumperského okresu, ležící asi 12 km severozápadně od Šumperka a asi 9 km severovýchodně od Zábřeha. Společnou hranici má s těmito katastry: na severu s Bartoňovem, na západě se Kláštercem, na jihu s Chromčí, na jihovýchodě a východě s Bludovem, na severovýchodě s Radomilovem.

Úředně stanovená nadmořská výška obce je 320 m n.m. (284-445), vlastní katastr je velmi rozmanitý: z téměř ideální roviny u toku Moravy se prudce zvedá na východ ke Zbové (445 m n.m.) a na sever na Burdovu horu (498 m n.m.). Tyto vrcholy jsou nejjižnější částí Brannenské vrchoviny. Niva Moravy potom patří do Mohelnické brázdy. V obecném povědomí však katastr Bohutína a sousedního Klášterce uzavírá nejsevernější část Hornomoravského úvalu. Území obce přísluší k povodí řeky Moravy. V jižní a západní části je bohatě protkáno dalšími vodními toky.

Bohutínský katastr má výměru asi 224 ha. Jeho základem se stala dřívější středověká plužina. Naprostá většina katastru je tvořena loukami a pastvinami. Poměrně úrodná půda v rovinách umožňuje pěstování všech zemědělských kultur, hlavně obilovin, okopanin, ale i ovoce a zeleniny. Půda vždy skýtala dobré podmínky pro chov hospodářských zvířat, zejména skotu.

V západní části katastru - v bezpečné vzdálenosti od meandrů Moravy je vybudována železniční trať Šumperk - Hanušovice, od počátku tohoto století potom vybudována i železniční zastávka. Nejvýznamnější silniční komunikací pro obec je okresní silnice z Bludova, která prochází celou obcí od východu na západ a pod Hájem se napojuje na státní silnici Ostrava - Hradec Králové. Zejména v předcházejících dobách měla značný význam tzv. černá cesta - z Bohutína do Bartoňova (černá proto, že byla velmi často vyspravována odpadní škvárou papírenské kotelny).

 

Občanská vybavenost

  • mateřská školka
  • základní škola
  • zdravotní středisko
  • tělocvična
  • fotbalové hřiště a tenisový kurt
     

Dopravní dostupnost

  • autobus
  • vlak