Obec Bohutín
Bohutín

Volby do zastupitelstva obce 2022 - základní informace

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2022

Počet členů zastupitelstva obce Bohutín zůstává pro volební období 2022 - 2024 beze změny, t. j. 7 členů obecního zastupitelstva. Veškeré náležitosti podávání kandidátek jsou popsány níže.

1.7.2022, starosta Ing. Václav Karger

 

Přehled základních termínů a lhůt 

 • do 19.07.2022 do 16.00 hodin (út)  - podání kandidátní listiny registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách)
 • od 19.07.2022 (út) do 25.07.2022 do 16.00 hod (po)  - možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona o volbách)
 • do 01.08.2022 do 16.00 hod (po)  – odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona o volbách), pokud toto přichází v úvahu
 • do 06.08.2022 (so) – registrační úřad vydá rozhodnutí o registraci, odmítnutí kandidátní listiny, příp. o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině; rozhodnutí je doručeno třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu (§ 23 odst. 2 a 3 zákona o volbách)
 • do 24.08.2022 do 16.00 hod (st)  - delegování zástupců do okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)
 • do 21.09.2022 do 14.00 hod (st) – možnost kandidátů vzdát se písemně své kandidatury, možnost zmocněnce písemně odvolat kandidaturu kandidáta (§ 24 zákona o volbách)
 • 23.09.2022 od 14.00 hod do 22.00 hod (pá) a 24.09.2022 od 8.00 do 14.00 hod (so) - průběh hlasování

 

 • Kontakty na registrační úřad: Městský úřad Šumperk

  Ing. Petra Štefečková, vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

  Tel.: 583 388 603, 721 444 991, e-mail: petra.stefeckova@sumperk.cz

  kancelář č. 603, 2. patro, nám. Míru 1, Šumperk

Veškeréinformace n aleznete na: 

https://www.sumperk.cz/cs/potrebuji-vyridit/volby/informace-pro-volby-do-zastupitelstev-obci-2022-volebnim-stranam.html

 

Datum sejmutí: 31. 10. 2022 Zodpovídá: Václav Karger