Bohutín - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 1/2020
Vyvěšeno: 5. 8. 2020 Datum sejmutí: 28. 5. 2021
Závěrečný účet obce za r. 2019
Vyvěšeno: 28. 4. 2020 Datum sejmutí: 1. 6. 2021
Schválený rozpočet obce na r. 2020
Vyvěšeno: 28. 4. 2020 Datum sejmutí: 1. 6. 2021
Rozpočtový výhled
Vyvěšeno: 7. 9. 2018 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Hasiči radí Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vydáno ke Dni požární bezpečnosti - pátek 13.11.2020
Vyvěšeno: 18. 11. 2020 Datum sejmutí: 19. 11. 2023
Prodloužení nouzového stavu - krizová opatření
Vyvěšeno: 18. 11. 2020 Datum sejmutí: 4. 12. 2020
VV - úprava a ochrana lesů
Vyvěšeno: 11. 8. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Týká se: použité jedlé tuky a oleje rostlinného a živočišného původu
Místo: u prodejny Jednota
Vyvěšeno: 30. 7. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2020
VV - kůrovec
Vyvěšeno: 6. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
VV-Opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 11. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
VV-Opatření obecné povahy-zalesňování
Vyvěšeno: 17. 9. 2019 Datum sejmutí: 31. 10. 2022
informace k provozování sběru
Vyvěšeno: 23. 8. 2013
Dotační program: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020
Dotační titul: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Název akce: Tělocvična Bohutín - výměna oken a dveří, obnova sociálního zařízení
Vyvěšeno: 22. 7. 2020 Datum sejmutí: 22. 7. 2021
Opravy mateřské školy v Bohutíně, oprava střechy zdravotního střediska.
Vyvěšeno: 5. 8. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2020
Revitalizace návsi s hasičskou zbrojnicí, hospodou, zastávkou vč. navazujícího chodníku, komunikace Pod Strání....
Vyvěšeno: 23. 7. 2015 Datum sejmutí: 31. 12. 2020
Vydal: ZO Bohutín veřejnou vyhláškou 13.3.2014
Nabytí účinnosti: 1.4.2014
Vyvěšeno: 9. 12. 2014 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Vyvěšeno: 18. 9. 2020 Datum sejmutí: 20. 10. 2020
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 2. a 3. října 2020
Vyvěšeno: 3. 10. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2020
Počet a sídlo voleb. okrsku
Vyvěšeno: 18. 8. 2020 Datum sejmutí: 30. 11. 2020
Stanovení minimál. počtu OVK
Vyvěšeno: 3. 8. 2020 Datum sejmutí: 1. 2. 2021