Bohutín - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 3/2020
Vyvěšeno: 5. 1. 2021 Datum sejmutí: 30. 11. 2021
Rozpočtové provizorium na r. 2021
Vyvěšeno: 10. 12. 2020 Datum sejmutí: 28. 5. 2021
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Vyvěšeno: 8. 10. 2020 Datum sejmutí: 28. 5. 2021
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Vyvěšeno: 5. 8. 2020 Datum sejmutí: 28. 5. 2021
Závěrečný účet obce za r. 2019
Vyvěšeno: 28. 4. 2020 Datum sejmutí: 1. 6. 2021
Schválený rozpočet obce na r. 2020
Vyvěšeno: 28. 4. 2020 Datum sejmutí: 1. 6. 2021
Rozpočtový výhled
Vyvěšeno: 7. 9. 2018 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Daň z nemovitosti
Vyvěšeno: 23. 4. 2021 Datum sejmutí: 27. 5. 2021
Sčítání lidu 2021
Vyvěšeno: 18. 2. 2021 Datum sejmutí: 31. 5. 2021
Koronavirus - změny v opatřeních po zasedání vlády 18.1.2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Zasláno Krizovým štábem ORP Šumperk
Vyvěšeno: 29. 1. 2021 Datum sejmutí: 30. 1. 2024
Hasiči radí Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vydáno ke Dni požární bezpečnosti - pátek 13.11.2020
Vyvěšeno: 18. 11. 2020 Datum sejmutí: 19. 11. 2023
VV - úprava a ochrana lesů
Vyvěšeno: 11. 8. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
VV - kůrovec
Vyvěšeno: 6. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
VV-Opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 11. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
VV-Opatření obecné povahy-zalesňování
Vyvěšeno: 17. 9. 2019 Datum sejmutí: 31. 10. 2022
informace k provozování sběru
Vyvěšeno: 23. 8. 2013
Dotační program: Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020
Dotační titul: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Název akce: Tělocvična Bohutín - výměna oken a dveří, obnova sociálního zařízení
Vyvěšeno: 22. 7. 2020 Datum sejmutí: 22. 7. 2021
Vydal: ZO Bohutín veřejnou vyhláškou 13.3.2014
Nabytí účinnosti: 1.4.2014
Vyvěšeno: 9. 12. 2014 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Vyvěšeno: 18. 9. 2020 Datum sejmutí: 20. 10. 2020