Obec Bohutín
Bohutín

UKRAJINA_INTEGRAČNÍ SPOLUPRÁCE V OLOMOUCKÉM KRAJI

vlajka UA

Zde je aktuál listopadový newsletter integrační spolupráce v Olomouckém kraji.
V sekci "Nepřehlédněte" najdete důležitou informaci ohledně aktuálního výkladu nároku na bezplatné ubytování, atd.

vlajka UA

 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Změna v nároku na bezplatné ubytování!

 

Osoby s dočasnou ochranou, které jsou zranitelnými osobami, ale nebyla jim přiznána HuD, ztrácí možnost bezplatného ubytování! Tyto osoby se můžou domluvit se stávajícím ubytovatelem na uzavření nájemní smlouvy nebo si najít vlastní ubytování jinde. Těmto osobám nemůže být poskytnuta žádná pomoc na KACPU. Mohou si podat žádost o Mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu nezbytného jednorázového výdaje, která slouží k překlenutí náhlé situace, kdy osobě s ohledem na příjmové a majetkové poměry bezprostředně hrozí ztráta ubytování. Není tedy určena k úhradě opakujících se předvídatelných nákladů, proto je nutné vyvíjet aktivní kroky k nalezení ubytování, které budou osoby schopny s případným využitím Humanitární dávky zaplatit. V případě potřeby pomoci při hledání vlastního ubytování, můžete kontaktovat pomáhající organizace a instituce. V případě dotazů se obracejte na tyto kontaktní linky.

 

 

Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)

 

Abyste si podali žádost o MOP, je nutné si nejprve podat žádost o humanitární dávku a dále budete potřebovat tyto dokumenty:

Více informací zde!

 

 

 

Žádost o humanitární dávku

 

Při zadávání humanitární dávky dbejte na zadávání přesných a pravdivých údajů a korektní vkládání požadovaných příloh (výpis z bankovního účtu, doklad o invaliditě, apod). Předpokládá se zpřísnění kontrol online žádostí. V případě, že se Vám po odeslání žádosti přes aplikaci zobrazí výzva, abyste se dostavili na kontaktní pracoviště Úřadu práce, objeví se Vám tato výzva i po stornování žádosti, je vázána na Vaše jméno. Buďte obezřetní, některé chyby po odeslání online žádosti již nejdou napravit.  

Žádost o HuD

 

 

 

Romodrom

 

Romodrom je bezplatná linka podpory a prevence ztráty bydlení. Je určená lidem prchajícím před válkou na Ukrajině, kteří mají DO nebo o ní žádají.

Tel.: +420 800 933 339

 

 

 

Kontakty na doprovázející organizace

 

 

 

PÉČE O ZDRAVÍ

Psychologická podpora pro uprchlíky ASSYST

 

Krizová intervence Assyst je osvědčená metoda, při které klient a intervent procházejí postupem, který pomáhá snížit projevy stresu z prožitých událostí. Po celém Olomouckém kraji ZDARMA. Pro děti i dospělé.

Kontakt: +420 605 367 475; +420 605 367 020

E-mail: assyst.olomouc@gmail.com

 

 

 

Evropský týden testování (ETT) na HIV a žloutenku

 

Tato akce bude probíhat již podesáté napříč Evropou a to od 20. do 27. listopadu 2023.

 

Více informací zde!

 

 

 

Bright sky

 

Aplikace "Bright sky" společnosti Vodafone pomáhá obětem domácího násilí nebo lidem z jejich blízkosti, kteří chtějí pomoci. 

Ke stažení ZDE (Android) nebo ZDE (iOS).

 

Více informací zde!

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Knihovna pro všechny

 

Velká bezplatná knihovna “Library For All” pro děti nejrůznějšího věku, s licencovanými knihami.
Děti (nebo i dospělí) si mohou vybrat roztomilého avatara, uvést svůj věk a preference – a program jim nabídne mnoho různých knih na toto téma.
Aplikaci si můžete stáhnout ZDE (iOS) nebo ZDE (Android).

 

 

INFORMACE PRO RODINY

Podpora rodin dětí s postižením z Ukrajiny v Olomouckém kraji

 

Co nabízí:

 • Sociální poradenství v oblasti hledání řešení individuálních potřeb rodiny
 • Vyhledání a oslovení návazných služeb v regionu, předávání kontaktů na další odborníky
 • Pomoc při hledání vhodné mateřské, základní a střední školy
 • Tlumočnické služby (ukrajinština, ruština/čeština)
 • Informace a poskytnutí různých pomůcek pro psychomotorický rozvoj dítěte
 • Možnosti volnočasových aktivit pro děti
 • Komunitní akce pro celou rodinu

 

Více informací zde!

 

 

 

Rizika spojena s běžným životem

 

Na semináři se dozvíte:

 • jaká je práce hasičů a v jakých případech se na ně můžete obrátit
 • jak preventivně ochránit svůj domov před požárem
 • příčiny požárů z nedbalosti a hašení malých požárů
 • nebezpečné látky v domácnosti
 • jak uhasit olej na pánvičce
 • jaká rizika hrozí při nesprávném použivání elektrických zařízení

Kde? Dům Kultury Šumperk, Fialová 3

Kdy? 22. 11. 2023 od 16 do 18 hodin

 

 

 

Dětský klub "čtyřlístek"

 

Pro děti od 6 do 15 let.

Kdy? Každou středu od 15:30 do 17:00

Kde? Skautský dům Šumperk, Náměstí Jana Zajíce 11

 
 
 
 

 

 

 

NAUČTE SE ČESKY

Český jazyk online

Přihlaste se do on-line kurzu českého jazyka, po jehož skončení máte možnost získat certifikát. Pro více informací navštivte jejich instagram, kde také najdete spoustu zajímavých výukových videí.

Více zde!

 

 

 

Výukové materiály češtiny pro cizince

 

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK dává volně k dispozici sadu výukových materiálů češtiny pro cizince. Autorkami jsou Hana Dufková a Alena Andrlová Fidlerová. 
Od začátečníků po úroveň B1/B2.

Více informací zde!

 

 

 

E-learningový kurz češtiny pro začátečníky

 

Díky platformě Levou zadní se můžete naučit základy češtiny užitečné pro běžný život, studium i budoucí práci. 

Více informací zde!

 

 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

Informace o systému středoškolského vzdělávání v ČR

Mladý zdravotník

Ščedryk

MAPA - interaktivní mapa, kde můžete najít vše od školek až po úřady práce

 

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

Naším cílem je úzká spolupráce se všemi, kteří v Olomouckém kraji přispívají k začlenění uprchlíků z Ukrajiny do společnosti nebo jim ulehčují zvládnutí těžké situace, ve které se nacházejí.  

 

Za tým
Koordinace integrace uprchlíků z Ukrajiny v Olomouckém kraji 
Iryna Cholodová a Barbora Žůrková

+420771258866

facebook

 

instagram

 
 

Tento e-mail jste obdrželi od Týmu koordinace integrace uprchlíků z Ukrajiny v Olomouckém kraji Střediska sociální prevence Olomouc. Příhlásit se můžete zde. Nechcete dostávát náš newsletter? Odlhásit se můžete zde.

 

 

НЕ ПРОПУСТІТЬ!

Зміна права на безкоштовне проживання!

 

Особи з тимчасовим захистом, які є вразливими особами, але не отримали гуманітарну допомогу, втрачають право на безкоштовне проживання! Ці особи можуть домовитися з існуючим орендодавцем про укладення договору оренди або знайти власне житло в іншому місці. Цим особам не може бути надана допомога на КАЦПУ. Вони можуть подати заяву про надзвичайну невідкладну допомогу для оплати необхідних одноразових витрат, яка слугує для подолання раптової ситуації, коли особі безпосередньо загрожує втрата житла з огляду на доходи та стан майна. Надзвичайна, невідкладна допомога не призначена для оплати періодичних передбачуваних витрат, тому необхідно розробити активні кроки для пошуку житла, яке люди зможуть оплатити з можливим використанням гуманітарної допомоги. У разі потреби допомоги при пошуку житла можна звернутися до допомагаючих організацій та установ. Якщо у вас виникли запитання, звертайтесь за такими контактними лініями.

 

 

Надзвичайна невідкладна допомога (MOP)

 

Щоб подати заяву на надзвичайну невідкладну допомогу ви повинні спочатку подати заяву на отримання гуманітарної допомоги і потім вам знадобляться ці документи:

 

Більше інформацій тут!

 

 

 

Заява на отримання гуманітарної допомоги

 

При внесенні гуманітарної допомоги обов’язково вказуйте точні та правдиві дані та правильно додавайте необхідні додатки (виписка з банківського рахунку, довідка про інвалідність тощо). Очікується, що перевірки онлайн-заявок будуть посилені. Якщо після відправлення заявки через програму вам буде запропоновано прийти до контактного пункту Управління зайнятості, ця підказка також з’явиться після скасування заявки, вона прив’язана до вашого імені. Будьте уважні, деякі помилки неможливо виправити після подання онлайн-заявки.

Гуманітарна допомога

 

 

 

Ромодром

 

Ромодром це безкоштовна лінія підтримки та запобігання втрати житла. Лінія призначена для людей, які тікають від війни в Україні, які мають тимчасовий захист або шукають його.

Тел.: +420 800 933 339

 

 

 

Організації, які надають допомогу в Оломоуцькому краї

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Психологічна підтримка для біженців ASSYST

 

Кризова терапія за методом ASSYST - це перевірений спосіб, під час якого клієнт за допомогою фахівця вчиться прийомам як зменшити симптоми стресу, отриманого внаслідок пережитої травми. БЕЗКОШТОВНО по цілому Оломоуцькому краї. Для дітей і дорослих.

Контакт: +420 605 367 475; +420 605 367 020

Електронна пошта: assyst.olomouc@gmail.com

 

 

 

Європейський тиждень тестування на ВІЛ та жовтяницю 

 

Цей захід відбудеться вже вдесяте по всій Європі з 20 по 27 листопада 2023 року.

 

Більше інформацій тут!

 

 

 

Bright sky

 

Додаток Vodafone «Яскраве небо» допомагає жертвам домашнього насильства або близьким людям, які хочуть допомогти.

Завантажити додаток можна ТУТ (iOS) або ТУТ (Android).

 

 

Більше інформацій тут!

 

 

 

ОСВІТА

Бібліотека для всіх

 

Величезна безкоштовна онлайн бібліотека Library For All для дітей різного віку, з ліцензованими книгами.
Діти (чи дорослі) можуть обрати милий аватар, вказати свій вік та вподобання – і програма запропонує багато різних книжок з цієї теми.
Завантажити додаток можна ТУТ (iOS) або ТУТ (Android).

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СІМЕЙ

Підтримка сімей дітей з інвалідністю з України в Оломоуцькому краї

 

Що пропонують:

 • Соціальне консультування у сфері вирішення індивідуальних потреб сім'ї
 • Пошук та зв'язок зі службами подальшого супроводу в регіоні, передача контактів іншим експертам
 • Допомога в пошуку відповідного дитячого садка, початкової та середньої школи 
 • Послуги усного перекладу (українська, російська/чеська)
 • Інформування та надання різноманітних допоміжних засобів для психомоторного розвитку дитини
 • Дозвілля для дітей
 • Громадські заходи для всієї родини

 

Більше інформацій тут!

 

 

 

Ризики, пов'язані з повсякденним життям

 

На семінарі ви дізнаєтеся:

 • в чому полягає робота пожежників і в яких випадках до них можна звертатися
 • як захистити своє житло від пожежі в якості запобіжного заходу
 • причини пожеж, що виникають внаслідок недбалості та як боротися з невеликими пожежами
 • небезпечні речовини в побуті
 • як загасити олію на сковорідці
 • ризики неправильного використання електрообладнання

Де? Будинок культури Шумперк, Фіалова 3

Коли? 22. 11. 2023 від 16 до 18 години

 

 

 

Дитячий клуб Чотирилисник

 

Для дітей від 6 до 15 років.

Коли? Кожної середи від 15:30 до 17:00

Де? Дім скаутів Шумперк, Площа Яна Заїце 11

 

 

 

ВИВЧІТЬ ЧЕСЬКУ МОВУ

Чеська мова онлайн

 

Запишіться на онлайн-курс чеської мови, після закінчення якого ви зможете отримати сертифікат. Для отримання додаткової інформації відвідайте їхній Instagram, де ви також знайдете багато цікавих навчальних відео.

Більше інформацій тут!

 

 

 

Навчальні матеріали чеської для іноземців

 

Кафедра чеської мови та теорії комунікації Філософського факультету Карлового університету надає безкоштовний набір навчальних матеріалів чеської мови для іноземців. Автори Гана Дуфкова та Алена Андрлова Фідлерова.
Від початківців до рівня B1/B2.

Більше інформацій тут!

 

 

 

Електронний курс чеської мови для початківців

 

Завдяки платформі Levou zadní ви можете вивчити основи чеської мови, корисні для повсякденного життя, навчання та майбутньої роботи.

Більше інформацій тут!

 

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Інформація про систему середньої освіти в Чехії

Молодий медик

Щедрик

МАПА - інтерактивна мапа, де все можна знайти

 

 

Дякуємо Вам за співпрацю.

 

Нашою метою є якнайтісніша співпраця з усіма тими, хто в Оломоуцькому краї сприяє
суспільній інтеграції біженців з України чи полегшує їм подолати важку ситуацію, в якій вони
перебувають.

 

Від команди
Координаторів інтеграції біженців в Оломоуцькому краї
Iryna Cholodová та Barbora Žůrková

+420771258866

facebook

 

instagram

 
 

Цього електронного листа ви отримали від команди координаторів інтеграції біженців з України в Оломоуцькому краї Центру соціального захисту в Оломоуці. Зареєструйтесь для отримування. Не хочете отримувати нашу розсилку?Відмовитись від реєстрації можна тут.

 
 
 

Datum vložení: 30. 11. 2023 7:45
Datum poslední aktualizace: 30. 11. 2023 7:52
Autor: Ing. Petr Polách